35
years
v2_
 

Microgravity Interdisciplinary Research

MIR (2003) is an artistic research project about space travel and zero-gravity.

In the spring of 2003 V2_ co-organized a series of parabolic flights and activities at the Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre in Star City (RUS). The first outcomes, research and projects of the participating artists and scientists of these flights were unveiled at a presentation and a seminar during the Architecture Biennial 2003. 

The ideas and experiences among experts from various disciplines were exchanged and the relevance of these experiences discussed in the realm of 'disembodiment versus physicality in virtual reality'. The physical properties of zero gravity initially appear obvious, but the effect on the mind and body - on movement and physiology - as well as upon materials is a very recent area of research.

The physical properties inherent within zero gravity rarely form part of our conscious perception. Much of our physical system is adjusted to and indeed 'designed' by the gravitational forces that work on our body. Even though we are not particularly aware of how gravity affects our physical system, these forces have a great impact on both body and mind. The ability to remove the effects of gravity as a variable in human physiological research has only been available to scientists since the start of the space race. The only practical means with which to alter gravity in relation to the human body are through centrifuges (increasing gravity), off-planet space travel or orbit, free-fall, scuba diving and underwater sojourn, parabolic flight or through its simulation with virtual reality.

Until today research in this field has also mainly been conducted by scientists. V2_ approaches outer space with its unique conditions such as the variations in the force of gravity now for the first time from an artistic and cultural point of view.

Production: V2_, Institute for the Unstable Media (NL)
Partners & Support: The Arts Catalyst, the science-art agency (GB), Leonardo/Olats, Leonardo Observatory for the Arts and the Techno-Sciences, (F/USA), Multimedia Complex of Actual Arts (RUS), Projekt Atol (SLO), the European Community, International Architecture Biennial Rotterdam (NL), Rotterdamse Schouwburg (NL), Ad!dict Creative Lab (B).

 

Nederlands / Dutch text

In het voorjaar van 2003 organiseert V2_ in samenwerking met andere instellingen een aantal parabolische vluchten en andere activiteiten in het Yuri Gagarin Kosmonauten Opleidingscentrum in Star City (RUS). De eerste resultaten – het onderzoek en de projecten van de aan deze vluchten deelnemende kunstenaars en wetenschappers – worden tijdens de Architectuur Biënnale 2003 ingebracht in een seminar en presentatie waarin deskundigen uit diverse disciplines hun ideeën en ervaringen uitwisselen en de relevantie van deze ervaringen bespreken in het kader van ‘ontlichaming versus lichamelijkheid in virtual reality.

De fysieke eigenschappen van gewichtsloosheid lijken in eerste instantie voor de hand liggend, maar het effect ervan op onze geest en ons lichaam – op beweging en fysiologie – maar ook op materialen, is een vrij nieuw onderzoeksgebied. We nemen de fysieke eigenschappen die aan gewichtsloosheid vast zitten zelden bewust waar. Ons fysieke systeem is aangepast aan en zelfs ‘ontworpen’ door de inwerking van de zwaartekracht op ons lichaam. Hoewel we ons dus niet erg bewust zijn van de manier waarop de zwaartekracht ons fysieke systeem beïnvloedt, hebben deze krachten wel degelijk een groot effect op ons.

Pas sinds het begin van de ruimtewedloop zijn wetenschappers in staat om in het fysiologisch onderzoek van de mens de effecten van zwaartekracht als variabele uit te schakelen. De enige uitvoerbare methoden waarmee zwaartekracht in relatie tot het menselijk lichaam kan worden gevarieerd, zijn centrifuges (toenemende zwaartekracht), ruimtereizen of in een baan om de aarde draaien, vrije val, duiken en onder water verblijven, parabolische vluchten of het simuleren daarvan met virtual reality. Tot op heden is het onderzoek op dit terrein voornamelijk verricht door wetenschappers. V2_ benadert het heelal, met z’n unieke omstandigheden als variaties in zwaartekracht, voor het eerst vanuit een artistieke en culturele invalshoek.

 

MIR is een project van The Arts Catalyst uit Londen, een instelling die zich de verbinding tussen wetenschap en kunst als doel heeft gesteld. MIR -- Microgravity Interdisciplinary Research -- is een project waarin kunstenaars en wetenschappers samenwerken rondom thema’s uit de ruimtevaart, zoals zwaartekracht en gewichtloosheid. Het project biedt kunstenaars en wetenschappers de mogelijkheid deel te nemen aan parabolische vluchten die worden opgezet in samenwerking met Star City in Moskou.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in